Câu chuyện An Dương Vương, Mị Châu, Trọng Thủy: bi kịch một thời hay vấn đề muốn thuở


nhatbook-Cau chuyen An Duong Vuong-Le Van Hao-1966

Tác giả: Lê Văn Hảo
Nguồn: Bách Khoa 217, 218
Năm:  1966
Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
Định dạng:  pdf

nhatbook-download

Ta tìm thấy trong truyền thuyết “ý nghĩa giáo dục ý thức cảnh giác chống tính nhẹ dạ, thiếu thận trọng trong những vấn đề cơ mật của quốc gia và chống tính chủ quan tự mãn, ỷ vào sức mạnh sẵn có mà không lo giữ gìn bồi đắp thêm sức mạnh …”


để lại phản hồi