TẠP CHÍ BÁCH KHOA-SỐ 219


Tạp chí Bách Khoa – số 219-1966

nhatbook-Tap chi Bach Khoa so 219-1966

nhatbook-download


Trong số này: 

Vũ bảo Hội nghị Tachket
Lê Văn Hảo câu chuyện An Dương Vương, Mị Châu, Trọng Thủy
Nguyễn Hiến Lê Somerset Maugham
Võ Quang Yến dưới đất có gì hay
Thành Tôn chín cụm hoa vàng (thơ)
Nguyễn Kim Phượng Lên cao (dịch Eugene Ionesco)
Trần Thúc Linh Những thanh thiếu nhi du đãng
Huy Lực coơn hỏa hoạn của thời đại chúng ta (thơ)
Nguiễn Ngu Í sống và viết với Hồ Hữu Tường
Mộng Trung Họa thơ Đông Hồ
Y Uyên mùa xuân qua đèo (truyện)
Vương Hồng Sến chung quanh cổ tiền đời Quang Trung
Vũ hạnh đọc “Quay trong gió lốc” của Lê Tất Điều
Tràng Thiên thời sự văn nghệ
Ngê Bá Lí nhận diện toàn bộ sân khấu Việt Nam
Ngọc Vân Luna 9 đáp xuống mặt trăng

Các số khác của Tạp chí Bách Khoa

Viện Việt Học


 

để lại phản hồi