Công ty Đông Ấn Hà Lan ở Đàng Ngoài 1637-1700: Tư liệu và những vấn đề nghiên cứu đặt ra


nhatbook-Công ty Đông Ấn Hà Lan ở Đàng Ngoài 1637-1700 Tư liệu và những vấn đề nghiên đặt ra-Hoàng Anh Tuấn-2004

Tác giả: Hoàng Anh Tuấn
Nguồn: Kỷ yếu Việt Nam học lần II
Năm:  2004
Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
Định dạng:  pdf

nhatbook-download

*


Có thể bạn quan tâm:
Giai nhân kỳ ngộ: nguồn gốc và ý nghĩa
Chính sách của Nhật Bản đối với Hoa Kiều ở Đông Dương trong thời kỳ chiến tranh thế giới thứ hai
Thể chế chính trị ở Việt Nam thế kỷ XI-XII dưới thời Lý
Tục nhuộm răng đen: so sánh Việt Nam và Nhật Bản
Bước tiến cẩn trọng: tình hình Hà Nội, miền Nam và Quốc tế sau nghị quyết 15
Đặc trưng tư duy của người Việt qua ẩn dụ tri nhận trong thành ngữ
Một vài nghiên cứu về sách Gia Định Thành Thông Chí
Quan hệ ngoại giao Anh – Việt Nam thế kỷ 17: Hai thái cực khác biệt giữa Đàng Trong và Đàng Ngoài
Di dân từ nông thôn ra thành thị ở Việt Nam: câu chuyện của hai miền
Xây dựng mô hình nhà nước thế tục trong môi trường đa dạng hóa tôn giáo
Chữ viết Quỳ Châu: Bằng chứng về chữ viết Ấn Độ truyền trực tiếp vào nhóm Thái ở Giao Chỉ
Vai trò của công nhân xưởng Ba Son trong cuộc tranh cử hội đồng thành phố Sài Gòn năm 1929 và 1933
Các phương diện hình thái học tiếng Việt
Việt Nam học được gì từ cuộc khủng hoảng tiền tệ Đông Nam Á?
Phong tục chôn cất bằng chum gốm trong văn hóa Sa Huỳnh ở Việt Nam
Đô thị Đàng Trong dưới thời các chúa Nguyễn
Một số đặc điểm tiêu biểu về làng và quan hệ làng xã ở Nhật Bản thời Edo
Thế giới tâm linh trong sáng tác của Nguyễn Du một biểu hiện của văn hóa Việt
Vai trò của sĩ phu Việt Nam trong việc giao lưu văn hóa Trung-Việt
Ba tổ hợp phụ âm BL, ML, TL trong một số văn bản chữ quốc ngữ thế kỷ  XVII - XIX

Bình luận