Karl Marx và Tây Đức thời hậu chiến


nhatbook-Karl marx và tây đức thời hậu chiến-TonThatThong-2018

Tác giả: Tôn Thất Thống
Nguồn: Thời Đại Mới, 37
Năm:  2018
Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
Định dạng:  pdf

nhatbook-download

Trong thế kỷ 19, không ai đã để lại nhiều tác phẩm và lý thuyết làm thay đổi tiến trình lịch sử loài người trong thế kỷ
20 như Karl Marx. Nếu như lịch sử không diễn ra đúng như Karl Marx dự kiến, và nếu một phần lớn của học thuyết
Marx đến cuối thế kỷ 20 được xem như thất bại, điều đó cũng không làm phai nhạt ảnh hưởng to lớn nói trên.


để lại phản hồi