TẠP CHÍ BÁCH KHOA-SỐ 222


Tạp chí Bách Khoa – số 222-1966

nhatbook-Tap chi Bach Khoa so 222-1966

nhatbook-download


Trong số này: 

Vũ Bảo ông Kruman xứ Ghana
Võ Quang Yến Thú vật biết toán và làm toán
Nguyễn Hiến Lê một cuộc cách mạng trong giáo dục
Đỗ Trọng Huê Trà với văn học và khoa học tây phương
Nguyễn Văn Trung Đặt lại vấn đề văn minh với Levi Strauss
Lê Tất Điều Khói rừng (truyện ngắn)
Trần Huiền Ân Đóm lửa lời ca (thơ)
Linh Bảo Lá thư hải ngoại
Mộng Trung hôn nhân dị chủng
Nguyễn Hữu Dung ảo ảnh chỉ huy chính trị
Hoàng Đình Huy Quan khoởi từ nỗi chết (thơ)
Tràng Thiên thời sự văn nghệ
Nguiễn Ngu Í thanh niên và văn hóa Phật giáo

Các số khác của Tạp chí Bách Khoa

Viện Việt Học


 

để lại phản hồi