TẠP CHÍ BÁCH KHOA-SỐ 225


Tạp chí Bách Khoa – số 225-1966

nhatbook-Tap chi Bach Khoa so 225-1966

nhatbook-download


Trong số này: 

Bùi Chánh Thời Nụ cười của thằng Bờm
Võ Quang Yến Những giấc mơ hoa
Võ Phiến từng lớp cách nhau
Lữ Quỳnh ngọn đuốc nào (thơ)
Phạm Văn Mùi Dân tộc tính trong nhiếp ản Việt Nam
Huy Lực Đường về (thơ)
Mộng Trung hôn nhân dị chủng
Phạm Thiên Thư mùa sương trên vai (thơ)
Thế Uyên Tiền đồn (truyện dài)
Nguyễn Hiến Lê một cuộc thăm dò ý kiến về kết quả chính sách ỏ thi
Nguyễn Toại tiền đồng và niên hiệu Quang Trung
Đoàn Thêm hòa âm XX (thơ)
Minh Quân Lá thư Thụy Sĩ
Trần Đại Trở về thành phố (truyện ngắn)
Tràng Thiên thời sự văn nghệ

Các số khác của Tạp chí Bách Khoa

Viện Việt Học


 

Bình luận