TẠP CHÍ BÁCH KHOA-SỐ 226


Tạp chí Bách Khoa – số 226-1966

nhatbook-Tap chi Bach Khoa so 226-1966

nhatbook-download


Trong số này: 

Duy Kinh tế và kinh tế
Đoàn Thêm Chung quanh thời sự
Cung Giũ Nguyên 007 và đồng loại
X.H. phỏng vấn họa sĩ Thái Tuấn
Nguyễn Hiến Lê nhà cầm quyền và dư luận
Đông Triều Ai Cập trên đường cách mạng
Thế Uyên Tiền đồn (truyện dài)
Trần Đại Trở về thành phố (truyện ngắn)
Minh Quân Lá thư Thụy Sĩ
Mộng Trung hôn nhân dị chủng
Tràng Thiên thời sự văn nghệ

Các số khác của Tạp chí Bách Khoa

Viện Việt Học


 

Bình luận