TẠP CHÍ BÁCH KHOA-SỐ 228


Tạp chí Bách Khoa – số 228-1966

nhatbook-Tap chi Bach Khoa so 228-1966

nhatbook-download


Trong số này: 

Duy Tiềm năng kinh tế củ Việt Nam
Cung Giũ Nguyên Thế giới James Bond
Đoàn Thêm Những ngày chưa quên
Lữ Phương Đọc lược khảo văn học của Nguyễn Văn Trung
Ngọc Vân Gemini 9 và Surveyor I
Phạm Hữu Người bệnh (truyện ngắn)
Huy Lực Vũ khúc buồn Đ N Á
Thế Uyên Tiền đồn (truyện dài)
Tuệ Mai nét nhìn rạng đông
Duy lịch sử một sự phá giá

Các số khác của Tạp chí Bách Khoa

Viện Việt Học


 

để lại phản hồi