TẠP CHÍ BÁCH KHOA-SỐ 229


Tạp chí Bách Khoa – số 229-1966

nhatbook-Tap chi Bach Khoa so 229-1966

nhatbook-download


Trong số này: 

Duy Kế hoạch kinh tế tự túc
Vũ bảo thủ bút Pipe
Cung Giũ Nguyên từ Marx đến Teilhard
Đoàn Thêm Những ngày chưa quên
Lữ Phương Đọc lược khảo văn học của Nguyễn Văn Trung
Nguyễn Phật giáo hay Cộng sản nắm giữ tương lai Châu Á
Mộng Trung hôn nhân dị chủng
Vũ Hạnh Ngôi trường đi xuống (truyện ngắn)
Võ Quang Yến chín tháng trong bụng mẹ
Tràng Thiên bút ký của Dino Buzzati
Thế Uyên Tiền đồn (truyện dài)
Tràng Thiên thời sự văn nghệ
Phương Uyên Phát triển sinh hoạt thanh niên học đường
Ngê Bá Lí ngày lịch sử của Dưỡng trí viện Biên Hòa

Các số khác của Tạp chí Bách Khoa

Viện Việt Học


 

để lại phản hồi