Chế độ sở hữu đất đai ở Việt Nam trong lịch sử và hiện nay


Nhatbook-Chế độ sở hữu đất đai ở Việt Nam trong lịch sử và hiện nay-Đặng Thị Phượng-2014

Tác giả: Đặng Thị Phượng
Nguồn: Khoa Học, ĐHQG Hà Nội
Năm:  2014
Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

Có thể bạn quan tâm:
Nam Kỳ từ đầu chế độ dân sự đến sự đổi dạng trong những năm 1930
Khảo cứu về danh xưng Giao Chỉ
Hán văn Việt Nam: nhìn từ góc độ song ngữ và các khả năng giao thoa của nó
Khảo cứu lại về sự thành lập nhà Lê Trung Hưng
Tìm hiểu nguồn gốc đô thị Huế từ việc khảo sát hệ thống thủ phủ thời Chúa Nguyễn
Mối quan hệ của người Phùng Nguyên với những cư dân cùng thời ở Đông Nam Á và Nam Trung Quốc
CÁC NHÀ VIỆT NAM HỌC NƯỚC NGOÀI VIẾT VỀ VIỆT NAM, tập 2
Hội nhập của Phật Giáo vào nền văn hóa Việt Nam
Vấn đề bảo tồn văn hóa của người Bih
Nhật bản và phong trào Đông Du - Tính hai mặt của Nhật Bản thời Minh Trị
Chúng ta cần Hiến Pháp hay chủ nghĩa Hợp hiến
Việt Nam học được gì từ cuộc khủng hoảng tiền tệ Đông Nam Á?
Bước đầu tìm hiểu về Tơring và các thủ lĩnh của người Gia Rai
100 mẫu ruộng của bà Thềm Hoàng gia Chăm và dự án tưới Phan Rí-Phan Thiết
Sử thi muốn nói gì?
Mối quan hệ giữa quá trình dân tộc và quá trình chính trị ở Việt Nam
Hình bóng chữ Nôm Việt trong chữ vuông Choang
Bản lĩnh Việt Nam hình thành và phát huy như thế nào?
Một vài vấn đề về lịch sử giai cấp nông dân miền Bắc Việt Nam 1965-1975
Dấu vết người Chăm và văn hóa Chăm-pa ở Bắc Việt Nam

Bình luận