Bài báo

Chế độ sở hữu đất đai ở Việt Nam trong lịch sử và hiện nay


Nhatbook-Chế độ sở hữu đất đai ở Việt Nam trong lịch sử và hiện nay-Đặng Thị Phượng-2014

Tác giả: Đặng Thị Phượng
Nguồn: Khoa Học, ĐHQG Hà Nội
Năm:  2014
Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

KM tiki-KHuyến Mãi 35 Nhã Nam

Gửi phản hồi