Quá trình phát triển hệ thống sông đào ở Việt Nam


Nhatbook-Quá trình phát triển hệ thống sông Đào ở Việt Nam-Hà Mạnh Khoa-2004

Tác giả: Hà Mạnh Quang
Nguồn: Kỷ yếu Việt Nam học lần II
Năm:  2004
Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

Có thể bạn quan tâm:
Xây dựng các hợp tác xã ở Việt Nam giai đoạn 1955-1961
Một số đặc điểm tiêu biểu về làng và quan hệ làng xã ở Nhật Bản thời Edo
Cây lúa, tiếng Việt, và nét đẹp văn hóa tâm hồn Việt Nam
Những dữ kiện mới về Việt Nam thời Trung Cổ
Việt Nam và Đông Á
Chế độ lương điền dưới triều Nguyễn
Sản xuất và buôn bán đồ gốm ở Vương quốc Champa trong thế kỷ XV và XVI
Kỹ thuật của dân tộc An Nam: bước khởi đầu của nhân học kỹ thuật
Đào Nguyên Phổ (1861-1908), một trường hợp tiêu biểu của sự hội nhập văn hóa tích cực
Hệ quả quá trình tiếp xúc với tín ngưỡng bản địa của người Việt ở vùng Đồng bằng Bắc bộ của Công giá...
Con đường phát triển của Iran và Việt Nam: Một nghiên cứu so sánh
Lệ bầu Hậu của người Việt qua tư liệu văn bia
Chúng ta cần Hiến Pháp hay chủ nghĩa Hợp hiến
Chuyến đi thăm Liên Xô của chủ tịch Hồ Chí Minh tháng 2-1950
Hiệp định Geneve 1954 và Hiệp định Paris 1973: Ngoại giao và thắng lợi của CMVN
Văn Bia Việt Nam và việc nghiên cứu tư tưởng chính trị xã hội thời kỳ Phong kiến
Nghiên cứu trống đồng Đông Sơn bằng phương pháp xác định đồng vị chì thường
Một số khảo sát về hệ thống sản sinh từ vựng trong tiếng Việt
Một vài nghiên cứu về sách Gia Định Thành Thông Chí
Bước đầu tìm hiểu về Tơring và các thủ lĩnh của người Gia Rai

Bình luận