TẠP CHÍ BÁCH KHOA-SỐ 230


Tạp chí Bách Khoa – số 230-1966

nhatbook-Tap chi Bach Khoa so 230-1966

nhatbook-download


Trong số này: 

Duy Kế hoạch kinh tế tự túc
Cung Giũ Nguyên từ Marx đến Teilhard
Thái Tuấn Cuộc phiêu lưu của hình thể trong hội họa
Trần Huiền Ân nói với Khiết (thơ)
Nguyễn Sự phục hưng của Phật giáo tại Ấn Độ
Đoàn Thêm Những ngày chưa quên
Nguyễn Hiến Lê vài cảm tưởng về cuốn sách “Một nền giáo dục nhân bản và dân tộc”
Huy Lực Tiếng hát Việt Nam (thơ)
Lữ Phương Về một thát độ Văn Học
Thế Uyên Tiền đồn (truyện dài)
Vu Đoài nước mắt (truyện ngắn)
Ngọc Vân tin khoa học
Tràng Thiên thời sự văn nghệ
Ngê Bá Lí ngày lịch sử của Dưỡng trí viện Biên Hòa

Các số khác của Tạp chí Bách Khoa

Viện Việt Học


 

Bình luận