TẠP CHÍ BÁCH KHOA-SỐ 232


Tạp chí Bách Khoa – số 232-1966

nhatbook-Tap chi Bach Khoa so 232-1966

nhatbook-download


Trong số này: 

Nguyễn Anh Tuấn Lâm Bưu người kế vị Mao Trạch Đông
Nguyễn Văn Tuấn Biện chứng dấu mở
Cung Giũ Nguyên vương đạo và quyền mưu
Đoàn Thêm những ngày chưa quên (quốc hội và lập hiến)
Vũ Trung Zen và nghệ thuật
Nguyễn Phật Giáo phụ hưng tại Miến Điện và Nhật Bản
Thế Uyên Tiền đồn (truyện dài)
Ngọc Vân thí nghiệm tình dục
Trần Đại đôi giày đinh
Mộng Trung hôn nhân dị chủng
Tràng Thiên thời sự văn nghệ
Vũ Dzũng hai đêm nhạc thanh niên
Thế Nhân nhà giáo với văn hóa dân tộc
Phạm Long Điền truy điệu Trương Công Định

Các số khác của Tạp chí Bách Khoa

Viện Việt Học


 

Bình luận