TẠP CHÍ BÁCH KHOA-SỐ 234


Tạp chí Bách Khoa – số 234-1966

nhatbook-Tap chi Bach Khoa so 234-1966

nhatbook-download


Trong số này: 

Duy Chính phủ mạnh
Nguyễn Hiến Lê Jules Verne đã sống lại
Thái Tuấn những dấu chân của Adam
Nguyễn Văn Trung thân xác như một giá trị
Đoàn Thêm những ngày chưa quên: tản cư và hồi cư
Ngọc Vân Quasar: một bí ẩn của vũ trụ
Minh Quân Lá thư Luân Đôn
Từ Trì De Gaulle và những chuyến công du
Trịnh Khải Nguyên Những người ở lại (truyện ngắn)
Đắc Hưng Tôi nơi nào? Đêm nghe tiếng đại bác (bút ký)
Thanh Thuyền heo may (thơ)
Trần Quý Sách Nước mắt tuổi thơ (truyện ngắn)
Thế Uyên tiền đồn (truyện dài)
Phổ Đức Tiếng hát giao tình (thơ)
Tràng Thiên thời sự văn nghệ

Các số khác của Tạp chí Bách Khoa

Viện Việt Học


 

Bình luận