TẠP CHÍ BÁCH KHOA-SỐ 236


Tạp chí Bách Khoa – số 236-1966

nhatbook-Tap chi Bach Khoa so 236-1966

nhatbook-download


Trong số này: 

Cung Giũ Nguyên Độc tài của đa số
Nguyễn Hiến Lê thầy học tôi: cụ Dương Quảng Hàm
Võ Quang Yến chím chóc đi thê
Đoàn Thêm những ngày chưa quên: lưỡng quốc công thần
Nguyễn Văn Trung trường tây, trường ta,…
Phan Du tiếng nói của Khiêm lặng
Hoàng Giao xa lộ liên Á
Mê-Kung Ý niệm thỏa hiệp (thơ)
Lế Tất Điều Mơ ước lên cao (truyện ngắn)
Nguyễn Phật giáo đối phó với Cộng Sản
Nguyễn Nho Nhượn trong vườn mùa xuân (thơ)
Thế Uyên Tiền đồn (truyện dài)
Vu Đoài bước quân trường (thơ)
Bách Khoa Hội thảo về Hiến Pháp dân chủ
Thiện Ý giải NoBel 1966
Tràng Thiên Thời sự văn nghệ

Các số khác của Tạp chí Bách Khoa

Viện Việt Học


 

Bình luận