TẠP CHÍ BÁCH KHOA-SỐ 238


Tạp chí Bách Khoa – số 238-1966

nhatbook-Tap chi Bach Khoa so 238-1966

nhatbook-download


Trong số này: 

Từ Trì Vệ binh đỏ, một giai đoạn mới của lịch sử Trung Cộng
Cung Giũ Nguyên hiện tượng đế quốc thực dân
Đoàn Thêm những ngày chưa quên: công hay tội
Nguyễn Phương thử chia thời đại trong Việt sử
Trần Hương Tử Đọc sách “lacagnito” của Petru Dumitiu
Bùi Hồng Cẩm là thư Tân Tây Lan
Mộng Trung hôn nhân dị chủng
Tràng Thiên DĐọc thơ Nguyễn Đức Sơn
Thế Uyên Tiền đồn (truyện dài)
Nguyễn Thu hành quyết (truyện dịch M.Djilas)
Vu Đoài ngày đen của lính (truyện ngắn)
Huy Lực Màu vàng đông phương (thơ)
Tràng Thiên Thời sự văn nghệ
Thiện Ý thời sự khoa học

Các số khác của Tạp chí Bách Khoa

Viện Việt Học


 

Bình luận