TẠP CHÍ BÁCH KHOA-SỐ 239


Tạp chí Bách Khoa – số 239-1966

nhatbook-Tap chi Bach Khoa so 239-1966

nhatbook-download


Trong số này: 

Nguyễn Trọng Văn nhà văn và nhà trí thức
Cung Giũ Nguyên hiện tượng đế quốc thực dân
Đoàn Thêm Những ngày chưa quên: các chính phủ từ năm 1949 – 1954
Nguyễn Gia Tường Trẻ có tư chất (dịch Carl G. Jung)
Mộng Trung hôn nhân dị chủng
Vũ Hạnh Bầu cử 1966 phản ánh sự tiến triển của xã hội Hoa Kỳ
Từ Trì Tiền đồn (truyện dài)
Thế Uyên Mỏm cát (ruyện ngắn)
Vu Đoài Cho hẹn (thơ)
Bùi Kim Đỉnh Ngày qua cửa sổ (truyện ngắn)
Nguyễn Nho Nhượng Nói với bằng hữu (thơ)
Tràng Thiên Thời sự văn nghệ
Thế Nhân Giải thưởng truyện dài Bút Việt
Thiện Ý Đại hội Quân Y

Các số khác của Tạp chí Bách Khoa

Viện Việt Học


 

Bình luận