TẠP CHÍ BÁCH KHOA-SỐ 241, 242


Tạp chí Bách Khoa – số 241, 242-1967

nhatbook-Tap chi Bach Khoa so 241 242-1966

nhatbook-download


Trong số này: 

Bách Khoa 10 năm Bách Khoa
Nguiễn Ngu Í 10 năm (thơ)
Từ Trì Một năm khủng hoảng chính trị, những biến cố trên thế giới trong 10 năm qua
Võ Quang Yến 10 năm phát triển khoa học
Bùi Hữu Sủng vài nhận xét về 10 năm giáo dục
Duy 10 năm kinh tế
Ngọc Vân 10 năm khoa học không gian
Võ Phiến 10 năm cầm bút
Nguyễn Hiến Lê trên 10 năm cầm bút và xuất bản
Đoàn Thêm buồn vui của người viết
Hồ Hữu Tường dự tri
Lê Văn Hảo, Vĩnh Phối tìm về tranh dân gian Việt Nam
Trần Hương Tử ngày xuân con én đưa thoi
Đông Hồ gửi lòng Nguyên Đán
Bùi Khánh Đản thi hội tân niên, gởi bạn (thơ)
Đoàn Thêm Thơ
Vu Đoài xuân về ấp chị (truyện ngắn)
Võ Hồng gió cuốn (truyện ngắn)
Võ Phiến người chồng bất thường (truyện ngắn)
Thế Uyên Tiền đồn (truyện dài)
Xuân Hiến đôi mắt (thơ)
Phổ Đức hồi sinh (thơ)
Vũ Hạnh 10 năm cầm bút
Trùng Dương mưa không ướt đất (truyện ngắn)
Huy Lực vỗ về mùa xuân (thơ)
Lê Phương Chi tâm sự Phạm Duy (phỏng vấn)
Thiện Ý ngày xuân bàn chuyện trường sinh)
Thanh Thiên nhận xét về dự án Hiến pháp
Tràng Thiên Thời sự văn nghệ
Trần Triệu Luật giáo sư đại học với vấn đề chuyển ngữ
Thế Nhân về phê bình văn nghệ
Hoàng Huyền Thoại Đường lên (thơ)

Các số khác của Tạp chí Bách Khoa

Viện Việt Học


 

để lại phản hồi