Triều Nguyễn với việc điều chỉnh giá lương thực nửa đầu thế kỷ XIX


nhatbook-Triều Nguyễn với việc điều chỉnh giá lương thực nửa đầu thế kỷ XIX-Trương Thị Yến-2004

Tác giả: Trương Thị Yến
Nguồn: Kỷ yếu Việt Nam Học lần 2
Năm:  2004
Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

Bình luận