Các nhà khoa bảng trong bộ máy nhà nước triều Nguyễn


nhatbook-Các nhà khoa bảng trong bộ máy nhà nước triều Nguyễn-Nguyễn Ngọc Quỳnh-2004

Tác giả: Nguyễn Ngọc Quỳnh
Nguồn: Kỷ yếu Việt Nam Học lần 2
Năm:  2004
Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

Có thể bạn quan tâm:
Văn hóa chính trị của các chúa Nguyễn trong việc mở mang lãnh thổ Đàng Trong
Xu hướng đổi mới ở Việt Nam vào nửa sau thế kỷ XIX
ĐẠI NAM NHẤT THỐNG CHÍ-TẬP 3
Nguồn gốc Việt Nam của tên 12 con giáp
Một số dấu ấn và giai thoại về Nguyễn Ánh trên vùng đất Phương Nam
Vấn đề thờ cúng tổ tiên của người công giáo vùng đồng bằng Bắc Bộ Việt Nam
Tổ chức bang giao của triều Nguyễn với các nước phương Tây ở Đà Nẵng
Đào Nguyên Phổ (1861-1908), một trường hợp tiêu biểu của sự hội nhập văn hóa tích cực
Giáo dục Việt Nam trước ngưỡng cửa thế kỷ XXI
Trách nhiệm triều Nguyễn về sự thất bại của xu hướng đổi mới ở Việt Nam cuối thế kỷ XIX
Dân chủ làng xã- những vấn đề cần phải đặt ra nghiên cứu
NGHIÊN CỨU ĐỊA BẠ TRIỀU NGUYỄN: ĐÀ NẴNG 1
Những dữ kiện mới về Việt Nam thời Trung Cổ
Để đường lối cách mạng đúng đắn hơn: cái nhìn lịch sử
Chính sách của vua Gia Long đối với các cựu thần triều Lê
Hoàng Quýnh: Một chân dung quyền lực triều Minh Mệnh
Vài nét về thị trường lúa gạo Đông Dương vào giữa hai thế chiến
Bàn về sự truyền bá của giáo phái Chính Nhất Đạo Giáo sang Việt Nam
Về nền hành chánh triều Nguyễn thời kỳ 1802-1883
Quá trình hiện đại hóa văn học Việt Nam vào nửa đầu thế kỷ XX

Bình luận