Một vài suy nghĩ rút ra từ việc nghiên cứu tài liệu quy hoạch thành phố Hà Nội thời thuộc địa (1888-1945)


nhatbook-Một vài suy nghĩ rút ra từ việc nghiên cứu tài liệu quy hoạch thành phố Hà Nội thời thuộc địa-Đào Thị Diếu-2004

Tác giả: Đào Thị Diến
Nguồn: Kỷ yếu Việt Nam Học lần 2
Năm:  2004
Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

Có thể bạn quan tâm:
Khảo cứu lại về sự thành lập nhà Lê Trung Hưng
Các nhà khoa bảng trong bộ máy nhà nước triều Nguyễn
Văn hóa Nam Bộ, sự hội tụ của những dòng chảy
Xây dựng mô hình nhà nước thế tục trong môi trường đa dạng hóa tôn giáo
Ngoại thương của Việt Nam thế kỷ XIX: Quan hệ với Singapore
Sự hình thành về cơ bản của hệ tư tưởng yêu nước Việt Nam
Những dữ kiện mới về Việt Nam thời Trung Cổ
100 mẫu ruộng của bà Thềm Hoàng gia Chăm và dự án tưới Phan Rí-Phan Thiết
Tìm hiểu cách thức tri nhận thế giới của người Việt
Tiểu loại 'Tổng Hợp' trong các thực từ tiếng Việt
Tổ chức chính quyền thời các chúa Nguyễn trong quá trình mở rộng đất đai về phương Nam
Sự phát triển của đạo Islam ở người Chăm thuộc hai tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận
Địa chính trị: những vấn đề lý thuyết và định hướng nghiên cứu ở Việt Nam
Siam's and Vietnam's perceptions of their diplomatic relations in the pre-colonial period 1780-1850
Một số suy nghĩ về lịch sử địa bạ ở Việt Nam trước đây
Giới thiệu về điền bạ như những tư liệu lịch sử về làng xã ở miền nam Việt Nam
Người Hoa Hẹ (Hakka) ở Việt Nam
Chế độ sở hữu đất đai ở Việt Nam trong lịch sử và hiện nay
Chính sách kinh tế của Việt Nam trong những năm đầu kháng chiến chống Pháp
Văn Hóa Việt Nam thuộc vùng văn hóa Đông Nam Á hay Đông Á?

Bình luận