TẠP CHÍ BÁCH KHOA-SỐ 245


Tạp chí Bách Khoa – số 245-1967

nhatbook-Tap chi Bach Khoa so 245-1967

nhatbook-download


Trong số này: 

Từ Trì Ấn độ dưới triều đại Indra Gandhi
Nguyễn Phương một kiến giải về nguồn gốc dân tộc VN: người gốc Hoa làm vua đất Việt
Nguyễn Khánh Hòa Chính sách cộng sản đối với Phật Giáo Trung Hoa
Vũ Đình Lưu Quaá khứ và tương lai trong tiềm thức (dịch Carl G. Jung)
Võ Phiến Không cười thế mà hay
Nguiễn Ngu Í nhớ và nghĩ về bài quốc ca Việt
Võ Quang Yến Khoa học và lương tâm
Doãn Quốc Sỹ Lá thư nước ngoài
Mộng Trung hôn nhân dị chủng
Trần Huiền Ân Những bài học mùa đông
Mê-Kung Mùa xuân trên cao xa
Hoàng Huyền Thoại Mùa xuaan bay cao (thơ)
Trần Đại Những người ở lại (truyện ngắn)
Trần Hoài Thư Chuyến phà đầu xuân (thơ)
Lê Tất Điều Vỡ đường (truyện ngắn)
Vũ Ngô Mưu sau “vài ý nghĩ” của ông Nguyễn Hiến Lê về “vài ý nghĩ của giáo Mưu”
Tràng Thiên Thời sự văn nghệ

Các số khác của Tạp chí Bách Khoa

Viện Việt Học


 

Bình luận