TẠP CHÍ BÁCH KHOA-SỐ 246


Tạp chí Bách Khoa – số 246-1967

nhatbook-Tap chi Bach Khoa so 246-1967

nhatbook-download


Trong số này: 

Nguyễn Trọng Văn Đại học dấn thân, trường hợp Tunisie
Nguyễn Hiến Lê Gương danh nhân: ông bà La Fayette
Võ Quang Yến sau hội nghị quốc tế Tokyo 1966: cơ chế pháy gây ung thư
Doãn Quốc Sỹ chiếc bình
Lữ Phương Điểm sách: “đêm dài một đời” của Lê Tất Điều
Mộng Trung hôn nhân dị chủng
Bùi Kim Đỉnh Chợ đêm (truyện ngắn)
Phát Thạch Rừng nào cọp nấy (hồi ký)
Thục Bách khoa đọc sách
Nguyễn Thị Hoàng mê lộ (truyện ngắn)
Tường Linh Dấu hỏi (thơ)
Đinh Xuân Phương Đất: sương hoa (thơ)
Từ Trì thế giới trong những tuần qua
Ngê Bá Lí
Tràng Thiên Thời sự văn nghệ

Các số khác của Tạp chí Bách Khoa

Viện Việt Học


 

Bình luận