TẠP CHÍ BÁCH KHOA-SỐ 249


Tạp chí Bách Khoa – số 249-1967

nhatbook-Tap chi Bach Khoa so 249-1967

nhatbook-download


Trong số này: 

Nguyễn Hiến Lê Một hiện tượng mới: loại địa phương chí
Cung Giũ Nguyên Ý niệm quốc gia trong thời đại mới
Hồ Hữu Tường phục hồi họ Việt
Nguyễn Văn Xuân Vài nét về người miền Nam thời Tây Sơn trong văn chương miền Bắc
Nguyễn Trọng Văn Việc giảng dạy triết học tại Việt Nam
Đào Đăng Vỹ sác mạnh của tinh thần bất bạo động
Việt Phương Konrad Adenauer, người tái tạo Tây Đức
Lê Phương Chi nếp sống hôn nay của văn nghệ sĩ: kịch tác gia Vũ Khắc Khoan
Đỗ Tiến Đức Má hồng (truyện dài)
Từ Trì thế giới trong những tuần qua
Trần Đại trại công tác cuối tuần (truyện ngắn)
Đoàn Quỳnh Như, Võ Hồng Ngự đọc sách giúp bạn
Ngọc Vân cái chết của Komarov, Sureyor 3
Việt Phương, Ánh Truyết đọc báo giúp bạn
Ngê Bá Lí Tương lai văn hóa Việt Nam
Tràng Thiên Thời sự văn nghệ

Các số khác của Tạp chí Bách Khoa

Viện Việt Học


 

Bình luận