TẠP CHÍ BÁCH KHOA-SỐ 251


Tạp chí Bách Khoa – số 251-1967

nhatbook-Tap chi Bach Khoa so 251-1967

nhatbook-download


Trong số này: 

Lê Văn Siêu Cuộc đàm đạo về truyền thống dân tộc
Cung Giũ Nguyên Ý niệm quốc gia trong thời đại mới
Việt Phương tình trạng xã hội Nga sô 50 năm sau CMT10
Võ Quang Yến cá heo học nói, biết hát
Đỗ Tiến Đức Má hồng (truyện dài)
Akutagawa Ryunosuke Bức bình phong Hỏa ngục (Chương Ngọc dịch)
Lê Phương Chi Nếp sống hôm nay của văn nghệ sĩ: nhà văn Võ Hồng
Từ Trì thế giới trong những tuần qua
Tràng Thiên một đặc san về Nguyễn Du của trường Viễn Đông Bác Cổ Pháp
Linh Bảo Cô áo hồng (truyện ngắn)
Trần Huiền Ân Trước mặt rừng đêm (thơ)
Hữu Phương Chuyện ngàn năm: thủy triều (thơ)
Bách Khoa thời đại Đọc sách giúp bạn
Sinh hoạt

Các số khác của Tạp chí Bách Khoa

Viện Việt Học


 

Bình luận