ĐẠI SỬ: TỪ VỤ NỔ LỚN ĐẾN HIỆN TẠI


Đại sử: Từ vụ nổ lớn đến hiện tại

nhatbook-Dai su tu vu no lon den hien tai-cynthia stokes brown-2009

Tác giả: Cynthia Stokes Browns,
Phan Triều Anh dịch
Nxb: Trẻ
Năm: 2009
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Định dạng: pdf 

 

nhatbook-download


*

Bình luận