Diễn Ngôn, Ý thức hệ và Chủ thể: một bổ sung của Tâm phân học cho lập trường duy sử luận trong nghiên cứu văn hóa


Nhatbook-Diễn Ngôn, Ý thức hệ và chủ thể Một bổ sung của Tâm phân học cho lập trường suy sử luận trong nghiên cứu văn hóa-Lê Nguyên Long-2017

Tác giả: Lê Nguyên Long
Nguồn: Văn chương Nghệ Thuật và Thiết chế văn hóa, những tiếp cận liên ngành, nxb Thế Giới
Năm:  2017
Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
Định dạng:  pdf


nhatbook-download


*

2 Replies to “Diễn Ngôn, Ý thức hệ và Chủ thể: một bổ sung của Tâm phân học cho lập trường duy sử luận trong nghiên cứu văn hóa”

  1. Post lên cả cuôn Văn chương Nghệ Thuật và Thiết chế văn hóa, những tiếp cận liên ngành bạn ơi

Bình luận