Bài báo

Diễn Ngôn, Ý thức hệ và Chủ thể: một bổ sung của Tâm phân học cho lập trường duy sử luận trong nghiên cứu văn hóa


Nhatbook-Diễn Ngôn, Ý thức hệ và chủ thể Một bổ sung của Tâm phân học cho lập trường suy sử luận trong nghiên cứu văn hóa-Lê Nguyên Long-2017

Tác giả: Lê Nguyên Long
Nguồn: Văn chương Nghệ Thuật và Thiết chế văn hóa, những tiếp cận liên ngành, nxb Thế Giới
Năm:  2017
Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
Định dạng:  pdf


nhatbook-download


*

2 replies »

  1. Post lên cả cuôn Văn chương Nghệ Thuật và Thiết chế văn hóa, những tiếp cận liên ngành bạn ơi

Gửi phản hồi