TẠP CHÍ BÁCH KHOA-SỐ 254


Tạp chí Bách Khoa – số 254-1967

nhatbook-Tap chi Bach Khoa so 254-1967

nhatbook-download


Trong số này: 

Nguyễn Văn Trung Việc giảng dạy triết học trong viễn tượng một triết học dấn thân
Võ Quang Yến Hội nghị Pugwash: khoa học và hòa bình
Nguyễn Hiến Lê Ben Gourion, người xây dựng quốc gia Do thái
Thích Mãn Giác tinh thần Đại Học
Đỗ Tiến Đức Má hồng (truyện dài)
Nguyễn Văn Trung Đại học và phát triển quốc gia: tự trị đại học
Như Uyên chức Phó Tổng Thống, nếu bị khuyết
Nguyễn Hiến Lê ý nghĩa cái chết của giáo sư Trần Vĩnh Anh
Mai Sơn khóc bạn (thơ)
Trần Huiền Ân Nỗi thèm nghe nói (truyện ngắn)
Bách Khoa thời đại đọc sách giúp bạn
Võ Hồng gió cuốn (truyện ngắn)
Trần Hoài Thư những giọt nước mắt của bé Danh (thơ)
Hữu Phương hình ảnh hôm nay (thơ)
Từ Trì thế giới trong những tuần qua
Tràng Thiên Thời sự văn nghệ

Các số khác của Tạp chí Bách Khoa

Viện Việt Học


 

Bình luận