Từ góc độ lịch sử góp vào việc quản lý và khai thác đất đai


Nhatbook-Từ góc độ lịch sử góp vào việc quản lý và khai thác đất đai-Tạ Thị Thúy-2004

Tác giả: Tạ Thị Thúy
Nguồn: Kỷ yếu Việt Nam Học lần 2
Năm:  2004
Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
Định dạng:  pdf


nhatbook-download


*

Có thể bạn quan tâm:
Một số suy nghĩ về lịch sử địa bạ ở Việt Nam trước đây
Khảo cứu về danh xưng Giao Chỉ
Ngô gia văn phái - Một hiện tượng của văn học Trung Đại Việt Nam
Quốc tế Cộng sản và Việt Nam: việc đào tạo cán bộ chính trị Việt Nam trong những trường cao đẳng Liê...
Cây lúa, tiếng Việt, và nét đẹp văn hóa tâm hồn Việt Nam
Giao thương thời tiền, sơ sử trên biển Đông qua tài liệu khảo cổ học
Lịch sử quân sự và truyền thống quật cường của dân tộc Việt Nam
Nhân cách của người Nho sỹ - Quan liêu thời Lê Trịnh
Văn học chữ Nôm: Tinh hoa sáng tạo của văn học cổ điển Việt Nam thời Trung Đại
Đơn vị ngữ pháp nhỏ nhất của Tiếng Việt
Khái quát về các hình thức truyền tin cổ truyền trong lịch sử Việt Nam
Hiệp định Geneve 1954 và Hiệp định Paris 1973: Ngoại giao và thắng lợi của CMVN
Quan hệ giữa nhà nước quân chủ tập quyền với làng xã trong thế kỷ XV ở Việt Nam
Khảo sát sơ lược về Cấu trúc Âm tiết Tiếng Việt vào thế kỷ 14-15 qua hai cứ liệu chữ Nôm
Người Nam Á, Nam Đảo và sự hình thành các quốc gia cổ ở Việt Nam
Nghĩ lại về thời đại Tây Sơn
Một số khảo sát về hệ thống sản sinh từ vựng trong tiếng Việt
Phụ nữ Việt Nam qua những trang lịch sử, các huyền thoại và khẩu truyền
Bàn về Nho giáo ở Việt Nam
Việt Nam thế kỷ X: thời cơ thách thức và phát triển vượt bậc

Bình luận