Chuyến đi thăm Liên Xô của chủ tịch Hồ Chí Minh tháng 2-1950


Tác giả: Kuribara Hirohide
Nguồn: Kỷ yếu Việt Nam Học lần 2
Năm:  2004
Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
Định dạng:  pdf


nhatbook-download


*

Bình luận