TẠP CHÍ BÁCH KHOA-SỐ 255


Tạp chí Bách Khoa – số 255-1967

nhatbook-Tap chi Bach Khoa so 255-1967

nhatbook-download


Trong số này: 

Việt Phương Cuộc tranh chấp quyền hành tại Trung Cộng
Nguyễn Văn Trung Triết lý và cuộc đời: một quan niệm giáo dục
Nguyễn Văn Xuân văn học miền Nam căn bản là Nói và Trình diễn
L.M. Hồ Đỉnh Cuộc đối thoại căn bản về quyền hành trần thế
Nguyễn Văn Trung Đại học và phát triển quốc gia: những việc làm cấp bách
Nhóm nghiên cứu âm nhạc Ba Lê Giới thiệu “Việt Nam, những truyền thống âm nhạc” của Trần Văn Khê
Võ Hồng gió cuốn (truyện ngắn)
Lê Phương Chi tâm sự Kim Cương (phỏng vấn)
Đỗ Tiến Đức Má hồng (truyện dài)
Anh Từ 15 phút ngoài chiến trường Quảng Tín (hồi ký)
Từ Trì thế giới trong những tuần qua
Đắc Hưng Qua hai đêm thoại kịch người giết Tần Cối
Trần Thị Tuệ Mai Nương náu (thơ)
Mê-Kung bài ý yên (thơ)
Tràng Thiên Thời sự văn nghệ
Trần Đại Cuộc hội thảo “Mục tiêu quốc gia” tại Đà Lạt

Các số khác của Tạp chí Bách Khoa

Viện Việt Học


 

để lại phản hồi