TẠP CHÍ BÁCH KHOA-SỐ 256


Tạp chí Bách Khoa – số 256-1967

nhatbook-Tap chi Bach Khoa so 256-1967

nhatbook-download


Trong số này: 

Việt Phương Cuộc tranh chấp quyền hành tại Trung Cộng
Nguyễn Hiến Lê thư ngỏ gửi một thanh niên về cách sống (dịch Andre Maurois)
Lữ Phương Nội dung khách quan và nội dung chủ quan trong tác phẩm
Hồ Đình Quyền chính trị cố yếu và sụp đổ trước quyền tăm tối, công dân với chính quyền
Võ Hồng gió cuốn (truyện ngắn)
Lê Phương Chi tâm sự Kim Cương (phỏng vấn)
Đỗ Tiến Đức Má hồng (truyện dài)
Nguyễn Văn Xuân Những ưu thế của văn nghệ Miền nam
Minh Quân Lá thư Tây ban Nha
Từ Trì Những bất biến của chính sách đối ngoại Pháp
Trần Tuấn Nhậm Giá trị của bầu cử
Vũ Hoàng Chương đâu là chân sắc? (thơ)
Bách Khoa thời đại Đọc sách giúp bạn
Tràng Thiên Thời sự văn nghệ

Các số khác của Tạp chí Bách Khoa

Viện Việt Học


 

Bình luận