Chính sách kinh tế của Việt Nam trong những năm đầu kháng chiến chống Pháp


nhatbook-Chính sách kinh tế Việt Nam chống Pháp-Đinh Quang Hải-2004

Tác giả: Đinh Quang Hải
Nguồn: Kỷ yếu Việt Nam Học lần 2
Năm:  2004
Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

Có thể bạn quan tâm:
Hình bóng chữ Nôm Việt trong chữ vuông Choang
Giao thương thời tiền, sơ sử trên biển Đông qua tài liệu khảo cổ học
Giới thiệu về điền bạ như những tư liệu lịch sử về làng xã ở miền nam Việt Nam
Giao lưu văn hóa Việt-Nga và những vấn đề đặt ra trong thời kỳ hội nhập
Nguồn gốc Việt Nam của tên 12 con giáp
Phụ nữ Việt Nam qua những trang lịch sử, các huyền thoại và khẩu truyền
Qua thành Bản Phủ trở lại vấn đề Thục Phán - An Dương Vương 
Tầm quan trọng về kinh tế và văn hóa của các hội tương tế ở miền Bắc VN thời Pháp thuộc
CÁC NHÀ VIỆT NAM HỌC NƯỚC NGOÀI VIẾT VỀ VIỆT NAM, tập 2
Các luật gia Pháp và vấn đề pháp điển hóa ở Việt Nam
Ngoại thương của Việt Nam thế kỷ XIX: Quan hệ với Singapore
Yếu tố Việt Nam trong hệ thống an ninh khu vực
Xây dựng mô hình nhà nước thế tục trong môi trường đa dạng hóa tôn giáo
Vấn đề thờ cúng tổ tiên của người công giáo vùng đồng bằng Bắc Bộ Việt Nam
Khảo cứu lại về sự thành lập nhà Lê Trung Hưng
Một số đặc điểm tiêu biểu về làng và quan hệ làng xã ở Nhật Bản thời Edo
Thế giới tâm linh trong sáng tác của Nguyễn Du một biểu hiện của văn hóa Việt
Việt Nam học được gì từ cuộc khủng hoảng tiền tệ Đông Nam Á?
Quan hệ giữa nhà nước quân chủ tập quyền với làng xã trong thế kỷ XV ở Việt Nam
Tương lai của quá khứ: một số câu hỏi về chiến tranh Việt Nam

Bình luận