DU HÀNH TỚI CÁC VÌ SAO VÀ THIÊN HÀ


Du hành tới các vì sao và thiên hà

nhatbook-Du hanh toi cac vi sao va thien ha - A. Franknoi-2012

Tác giả: Andrew Fraknoi, David Morrison, Sidney Wolff
Nxb: Từ Điển Bách Khoa
Năm: 2012
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Định dạng: pdf 

 

nhatbook-download


*

Bình luận