TẠP CHÍ BÁCH KHOA-SỐ 259


Tạp chí Bách Khoa – số 259-1967

nhatbook-Tap chi Bach Khoa so 259-1967

nhatbook-download


Trong số này: 

Đặng Tiến Vấn đề du học tự túc: tự túc du học và học bổng du học
Đông Hồ Chung quanh bài thơ mưa mất áo (thi thoại)
Tam Điểm Phê bình nội dung triết học ở Trung học: siêu hình học và triết học Đông Phương
Đoàn Thêm Những ngày chưa quên: hạ bệ và suy tôn
Võ Quang Yến Đi tìm cấu-tố của vật chất: ba mảnh Quark
Nguyễn Văn Xuân một thời mới (văn học miền Nam)
Nguyễn Hiến Lê thư ngỏ gửi một thanh niên về cách sống (dịch Andre Maurois)
Võ Hồng gió cuốn (truyện ngắn)
Phạm Trọng Nhân lá thư Cambridge
Trần Đại giữa đường (truyện ngắn)
Ngê Bá Lí ít tài liệu về nhà Tây Sơn
Phan Như Thức mịt mờ- và ngoài kia (thơ)
Trần Hoài Thư Khi về Bà Di (thơ)
Ý Yên Đường hoa trở lại (thơ)
Từ Trì thế giới trong những tuần qua
Ngê Bá Lí Lễ sinh nhật Đức Khổng tử
Thế Nhân nhớ Đinh Hùng
Tràng Thiên Thời sự văn nghệ

Các số khác của Tạp chí Bách Khoa

Viện Việt Học


 

Bình luận