TẠP CHÍ BÁCH KHOA-SỐ 260


Tạp chí Bách Khoa – số 260-1967

nhatbook-Tap chi Bach Khoa so 260-1967

nhatbook-download


Trong số này: 

Phạm Lương Giang Nhân cuộc viếng thăm Việt Nam của thủ tướng sato, thử ôn lại nền bang giao Việt-Nhật
Nguyễn Hiến Lê thư ngỏ gửi một thanh niên về cách sống (dịch Andre Maurois)
Nguyễn Văn Xuân một thời mới (văn học miền Nam)
Đoàn Thêm những ngày chưa quên: thành lập cộng hòa
Võ Hồng gió cuốn (truyện ngắn)
Võ Quang Yến kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhật bà Marie Curie
Trần Đại giữa đường (truyện ngắn)
Nguyễn Hiến Lê Audre Maurois nửa thế kỷ để xây dựng một kim tự tháp
Từ Trì thế giới trong những tuần qua
Bách Khoa thời đại đọc sách giúp bạn
Thành Tôn đầy tháng con (thơ)
Thủy Triều ngựa hoang (thơ)
Trần Huiền Ân tiếng vàng Phương Oanh (thơ)
Trần Hoài Thư Ngày đầu làm lính (thơ)
Phố Đức bên trong (thơ)
Ngê Bá Lí Triễn lãm và diễn thuyết về Jean Cocteau
Tràng Thiên Thời sự văn nghệ

Các số khác của Tạp chí Bách Khoa

Viện Việt Học


 

Bình luận