TẠP CHÍ BÁCH KHOA-SỐ 261


Tạp chí Bách Khoa – số 261-1967

nhatbook-Tap chi Bach Khoa so 261-1967

nhatbook-download


Trong số này: 

Việt Phương Hai năm sau cuộc cách mạng văn hóa ở Trung Hoa lục địa
Nguyễn Hiến Lê Andre Maurois, nửa thế kỷ để xây dựng một kim tự tháp
Đoàn Thêm những ngày chưa quên: một đường hai ngả
Phạm Trọng Nhân nếp sống nước ngoài: lá thư Cambridge
Nguyễn Phương thiếu thời Đinh Bộ Lĩnh
Nguyễn Hiến Lê thư ngỏ gửi một thanh niên về cách sống (dịch Andre Maurois)
Trần Quí Sách ma lính (truyện ngắn)
Võ Hồng gió cuốn (truyện ngắn)
Từ Trì năm mươi năm sau cách mạng tháng 10 tại Nga sô
Đỗ Tiến Đức Má hồng (truyện dài)
Chu Vương Miện tình tự (thơ)
Trần Tuệ Mai Đồi thông sơn Tây (thơ)
Bách Khoa thời đại Đọc sách giúp bạn
Hồ Minh Dũng sân khấu (thơ)
Mạc Ly Châu 20 năm đất nước tôi đạn vỡ bom cày (thơ)
Ngọc Vân thám hiểm kim tinh
Tràng Thiên Thời sự văn nghệ
Ngê Bá Lí kỉ niệm đệ nhị chu niên thành lập đoàn nguồn sáng

Các số khác của Tạp chí Bách Khoa

Viện Việt Học


 

Bình luận