TẠP CHÍ BÁCH KHOA-SỐ 262


Tạp chí Bách Khoa – số 262-1967

nhatbook-Tap chi Bach Khoa so 262-1967

nhatbook-download


Trong số này: 

Nguyễn Hiến Lê Bọn cầm bút chúng ta làm được những gì lúc này?
Việt Phương sự bất lực của Liên Hiệp Quốc trước những vấn đề trọng đại trên thế giới ngày nay
Đông Hồ nghĩ về tên một quyển tự điển tiếng Việt
Đoàn Thêm những ngày chưa quên: cái bàn và cây viết
Trần Văn Khê lá thư Ba tư
Võ Quang Yến Nobel khoa học 1967
Cung Tích Biên cõi ngoài (truyện ngắn)
Võ Hồng gió cuốn (truyện ngắn)
Nguyễn Hiến Lê thư ngỏ gửi một thanh niên về cách sống (dịch Andre Maurois)
Phạm Trọng Nhân lá thư Cambridge
Từ Trì thế giới trong những tuần qua
Đỗ Tiến Đức Má hồng (truyện dài)
Tràng Thiên Thời sự văn nghệ
Ngọc Vân thời sự khoa học: thành công của hõa tiễn Saturne 5
Ngọc Vân thời sự kinh tế: khủng hoảng tiền tệ: đồng Anh sụt giá

Các số khác của Tạp chí Bách Khoa

Viện Việt Học


 

Bình luận