TẠP CHÍ BÁCH KHOA-SỐ 265 + 266


Tạp chí Bách Khoa – số 265 + 266-1968

nhatbook-Tap chi Bach Khoa so 265 266-1968

nhatbook-download


Trong số này: 

Bách Khoa thời đại Lá thư tòa soạn
Bùi Khánh Đản xuân ca: thi tứ xuân tình
Từ Trì một năm thử thách
Lê Tất Điều qua một năm
Duy một sự kiện kinh tế lớn lao năm 1967: kế hoạch kinh tế hậu chiến
Nhật Tiến sinh hoạt tiểu thuyết một năm qua
Trần Thái Đỉnh Ba lê, chiều hướng văn học mới
Đoàn Thêm những ngày chưa quên: anh và các em
Nguyễn Hiến Lê tiình hình văn học Đài Loan (1949-1958)
Đỗ Bằng Đoàn, Đỗ Trọng Huề ngày tết nhớ non cõi
Đoàn Thêm xuân (thơ)
Đông Hồ ngồi đây thương nhớ bài thơ Xuân (thơ)
Đông Hồ Hương gây mùi nhớ (thơ)
Võ Phiến chim và rắn
Linh Bảo Tihf và điện (truyện ngắn)
Võ Hồng gió cuốn (truyện ngắn)
Mộng Trung nhạc Việt ở xứ người: những chuyến đi
Minh Quân xuân ngừng lại bên ngoài (truyện ngắn)
Trần Hoài Thư một vì sao lạ (thơ)
Nguyễn Văn Trung Sartre trong đời tôi
Nguyễn Trọng Văn nghĩ về hiện tượng Hippies
Trần Quí Sách trên đồi nhìn xuống (truyện ngắn)
Hoàng Đình Huy Quan mùa xuân trên tóc (thơ)
Trần Huiền Ân Thảo mộc gian truân (thơ)
Nguyễn Thị Hoàng Thành lũy hư vô (truyện ngắn)
Nhất Phiến Băng Baảy màu áo, bảy bài thơ
Trần Đại khi mùa xuân tới
Trần Thị Tuệ Mai lời đưa xa (thơ)
Hồ Minh Dũng ngọn khô
Tràng Thiên Các giải thưởng văn chương Pháp năm 1967
Trần Đại ca quan họ 36 điệu

Các số khác của Tạp chí Bách Khoa

Viện Việt Học


 

để lại phản hồi