TẠP CHÍ BÁCH KHOA-SỐ 269 + 270


Tạp chí Bách Khoa – số 269 + 270-1968

nhatbook-Tap chi Bach Khoa so 269 270-1968

nhatbook-download


Trong số này: 

Duy sau cơn biến loạn
Đoàn Nhật Tấn một học chế thời chiến cho quốc gia
Nguyễn Phương Vấn đề lịch sử
Nguyễn Văn Trung Sartre, con người của một tạp chí
Nguyễn Trọng Văn Vài chuyển hướng của điện ảnh Tây phương hiện nay
Võ Phiến Kẻ ác người thiện
Nguyễn Hiến Lê Vài nét chính của Văn học Trung Quốc hiện tại
Trần Thái Đỉnh quan niệm cơ cấu trong các khoa học nhân văn
Mộng Trung Những chuyến đi (nhạc Việt xứ người)
Võ Hồng gió cuốn (truyện ngắn)
Minh Quân Chạy giữa mùa xuân (hồi ký)
Bách Khoa thời đại Đọc sách giúp bạn
Từ Trì thế giới trong những tuần qua
Tràng Thiên Thời sự văn nghệ

Các số khác của Tạp chí Bách Khoa

Viện Việt Học


 

Bình luận