TẠP CHÍ BÁCH KHOA-SỐ 271


Tạp chí Bách Khoa – số 271-1968

nhatbook-Tap chi Bach Khoa so 271-1968

nhatbook-download


Trong số này: 

Trần Lương Ngọc Trận giặc vàng
Việt Phương bão đã nổi lên ở Đông Âu
Võ Phiến Chửi
Trần Thái Đỉnh quan niệm cơ cấu trong các khoa học nhân văn
Lê Văn Siêu trả lời ông Lý Phật Sơn về truyện kịch quốc sư Vạn Hạnh
Đoàn Thêm Những ngày chưa quên: Tham nhũng và ông Diệm
Mộng Trung Những chuyến đi (nhạc Việt xứ người)
Võ Hồng gió cuốn (truyện ngắn)
Ngê Bá Lí Thấy và nghe em hát (thơ)
Nguyễn Văn Xuân trong nhà hộ sinh (truyện ngắn)
Nguyễn Ngọc Lan Martin Luther King, người con da đen của thánh Gandhi
Từ Trì thế giới trong những tuần qua
Một người cầm bút Giải thưởng phê bình và kỷ niệm 10 năm của Bút Việt
Ngọc Thời sự khoa học
Tràng Thiên Thời sự văn nghệ

Các số khác của Tạp chí Bách Khoa

Viện Việt Học


 

Bình luận