GIÁO TRÌNH KẾ TOÁN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI


Giáo trình Kế toán Tài chính doanh nghiệp thương mại

Nhatbook-giao-trinh-ke-toan-tai-chinh-doanh-nghiep-thuong-mai-tran-thi-hong-mai

Chủ biên: Trần Thị Hồng Mai
Nxb: Giáo Dục
Năm: N/A
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Định dạng: pdf 

 

nhatbook-download


*

Bình luận