TẠP CHÍ BÁCH KHOA-SỐ 273


Tạp chí Bách Khoa – số 273-1968

nhatbook-Tap chi Bach Khoa so 273-1968

nhatbook-download


Trong số này: 

Lý Chánh trung Sự thách đố của người Mỹ (giới thiệu)
Nguyễn Hiến Lê Lỗ Tấn
Vương Hồng Sến Tôi nhớ Huế (hồi ký)
Tạ Chí Đại Trường Sử học tranh đấu: Giải phóng lịch sử
Võ Phiến Từ chuyện chửi tục
Trần Lương Ngọc Thuốc điều sinh
Nguyễn Quang thời sự Việt Nam dưới mắt người Âu Châu
Võ Hồng gió cuốn (truyện ngắn)
Ý Yên Về miền châu thổ (thơ)
Trần Huiền Ân con đường tuổi nhỏ (thơ)
Trần Quí Sách Những kẻ trốn chạy (truyện)
Bách Khoa thời đại Đọc sách giúp bạn
Tràng Thiên Thời sự văn nghệ
Hồ Minh Dũng khu chợ gió (truyện)
Chu Vương Miện Tiình ca Việt Nam (thơ)
Phan Như Thức Viết trong cownn biến Mậu Thân (thơ)
Trần Hoài Thư Tháp cổ
Từ Trì thế giới trong những tuần qua

Các số khác của Tạp chí Bách Khoa

Viện Việt Học


 

Bình luận