TẠP CHÍ BÁCH KHOA-SỐ 274


Tạp chí Bách Khoa – số 274-1968

nhatbook-Tap chi Bach Khoa so 274-1968

nhatbook-download


Trong số này: 

Võ Phiến Tuổi trẻ như một giai cấp
Lý Chánh trung phê bình cuốn “sự thách đố của người Mỹ”
Đoàn Nhật Tấn Phê bình sách giáo khoa
Tạ Chí Đại Trường Sử học tranh đấu: Giải phóng lịch sử
Vương Hồng Sến Tôi nhớ Huế (hồi ký)
Mộng Trung Nhạc Việt ở xứ người: chuyến đi Anh Quốc
Võ Hồng gió cuốn (truyện ngắn)
Trần Huiền Ân Người thứ tư (thơ)
Hồ Minh Dũng Trí nhớ của người Việt Nam (thơ)
Bùi Đăng Cúi mặt (truyện dài)
Tràng Thiên Thời sự văn nghệ
Tử Diệp Thời sự khoa học
Mạc Ly Châu giao ước (thơ)
Lữ Quỳnh Mùa xuân ở Huế (thơ)
Trần Lương Ngọc Bâ lê, màn cuối cùng
Từ Trì thế giới trong những tuần qua

Các số khác của Tạp chí Bách Khoa

Viện Việt Học


 

để lại phản hồi