Con đường phát triển của Iran và Việt Nam: Một nghiên cứu so sánh


Tác giả: M. Tavakol
Nguồn: Kỷ yếu Việt Nam Học lần 2
Năm:  2004
Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

Có thể bạn quan tâm:
Lưu dân Người Việt trên đất Đồng Nai Gia Định
Dấu vết người Chăm và văn hóa Chăm-pa ở Bắc Việt Nam
Đơn vị ngữ pháp nhỏ nhất của Tiếng Việt
Phát âm theo phương ngữ Nam bộ: những ưu điểm và hạn chế
Một vài nhận xét những kiểu chữ Thái cổ ở Việt Nam
Một số suy nghĩ về lịch sử địa bạ ở Việt Nam trước đây
Hội nhập của Phật Giáo vào nền văn hóa Việt Nam
Quá trình đô thị hóa ở Sài Gòn từ 1860-2008
CÁC NGHIÊN CỨU VỀ LÀNG VIỆT NAM
Phong trào Phật giáo miền Nam Việt Nam 1963 với cuộc đảo chính lật đổ Ngô Đình Diệm
Khuôn mẫu lựa chọn bạn đời ở Việt Nam: Truyền thống và biến đổi
Giáo dục Việt Nam cổ (1075-1919) và việc kế thừa tinh hoa của nền giáo dục ấy
Ba tổ hợp phụ âm BL, ML, TL trong một số văn bản chữ quốc ngữ thế kỷ  XVII - XIX
Tiểu loại 'Tổng Hợp' trong các thực từ tiếng Việt
Nghĩ lại về thời đại Tây Sơn
Đào Nguyên Phổ (1861-1908), một trường hợp tiêu biểu của sự hội nhập văn hóa tích cực
Mô hình xã hội lưỡng hệ và địa vị phụ nữ trong truyền thống Việt Nam
Một bản phổ chí nói về quan hệ Việt - Chàm
Di cư vào Hà Nội và sự dịch chuyển vào nội thành
Hoàn cảnh lịch sử dẫn đến tranh chấp chủ quyền của VN tại quần đảo Hoàng Sa và Trương Sa

Bình luận