TẠP CHÍ BÁCH KHOA-SỐ 276


Tạp chí Bách Khoa – số 276-1968

nhatbook-Tap chi Bach Khoa so 276-1968

nhatbook-download


Trong số này: 

Võ Phiến Tuổi trẻ và cách mạng
Đoàn Nhật Tấn vấn đề chống nạn mù chữ và cưỡng bách học vấn trong hiện tình đất nước
Nguyễn Thảo Bước đi của lịch sử phật giáo
Vương Hồng Sến Tôi nhớ Huế (hồi ký)
Trần Đại Hát trên quê hương rã rời: phong trào Du ca và Nguyễn Đức Quang
Nguyễn Khánh Hòa Đọc nhật ký của Hammarrskjold cố tổng thư ký Liên Hiệp Quốc
Bùi Đăng Cúi mặt (truyện dài)
Trần Hoài Thư Trưa địa ngục (truyện ngắn)
Trần Hoài Thư Về trời (thơ)
Bùi Kim Đỉnh Ngược chiều (truyện)
Từ Trì Thời sự quốc tế
Phan Phụng Thạch tháng hạ (thơ)
Tử Diệp thời sự khoa học
Trần Đại Hát lại Tâm ca (sinh hoạt)

Các số khác của Tạp chí Bách Khoa

Viện Việt Học


 

để lại phản hồi