TẠP CHÍ BÁCH KHOA-SỐ 277


Tạp chí Bách Khoa – số 277-1968

nhatbook-Tap chi Bach Khoa so 277-1968

nhatbook-download


Trong số này: 

Tạ Chí Đại Trường Câu chuyện hòa hội Ba Lê
Nguyễn Văn Xuân Tiếng trống nhạc võ và tiếng trống phê bình
Nguyễn Hiến Lê Bài học Israel: sự phát triển kinh tế của Israel và những Kibboutz
Huỳnh Phan giáo sư trung học, anh là ai?
Minh Quân Henri Dunant, bậc thiên tài ân nhân của loài người
Võ Phiến Cách mạng và cách mạng
Bùi Đăng Cúi mặt (truyện dài)
Biên Hồ Kẻ chiến đấu một mình (truyện ngắn)
Bùi Kim Đỉnh Ngược chiều (truyện)
Trần Đại Hát trên quê hương rã rời:Đoàn văn nghệ sinh viên học sinh Nguồn sáng
Mộng Trung Nhạc Việt xứ người: Chuyến đi Luân đôn
Xuân Hiến nhớ Bách Khoa (thơ)
Trần Hoài Thư Mai em có về (thơ)
Từ Trì Thời sự quốc tế
Lê Bá Lăng những giojt nắng cuối cùng (truyện ngắn)
Tử Diệp Thời sự khoa học

Các số khác của Tạp chí Bách Khoa

Viện Việt Học


 

để lại phản hồi