TẠP CHÍ BÁCH KHOA-SỐ 278


Tạp chí Bách Khoa – số 278-1968

nhatbook-Tap chi Bach Khoa so 278-1968

nhatbook-download


Trong số này: 

Lý Chánh trung Cuộc cách mạng của nhà giàu
Đoàn Nhật Tấn những bước cần xét lại trên đường cải cách thi cử
Nguyễn Hiến Lê bài học Israel: Đây, một kibboutz Maagan Miklael
Trần Thái Đỉnh khoa nhân học cơ cấu của Claude Lévi Strauss
Lê Thanh Hồ nhìn qua cuộc bầu cử Tượng nghị viện Nhật
Minh Quân Henri Dunant, bậc thiên tài ân nhân của loài người
Huỳnh Phan giáo sư trung học, anh là ai?
Từ Trì những khuynh hướng của đời sống chính trị Pháp
Bùi Đăng Cúi mặt (truyện dài)
Bùi Kim Đỉnh Ngược chiều (truyện)
Từ Trì Thời sự quốc tế
Tràng Thiên Thời sự văn nghệ
Thế Nhân nhân cái chết của một sinh viên

Các số khác của Tạp chí Bách Khoa

Viện Việt Học


 

Bình luận