TẠP CHÍ BÁCH KHOA-SỐ 281


Tạp chí Bách Khoa – số 281-1968

nhatbook-Tap chi Bach Khoa so 281-1968

nhatbook-download


Trong số này: 

Từ Trì Bâù cử tổng thống và nền dân chủ Hoa Kỳ
Nguyễn Hiến Lê Dịch văn Hoa Kỳ
Võ Phiến Cách mạng và truyền thống
Thế Nhân Góp ý về vấn đề Đại diện thương mại tại Việt Nam
Trần Thái Đỉnh Đối tượng và phương pháp khoa Nhân học cơ cấu
Trần sĩ Giáo sư trung học phải chăng là một công đức?
Bùi Đăng Cúi mặt (truyện dài)
Hoàng Ngọc Tuấn Buổi chiều Hạ lan (truyện ngắn)
Bùi Kim Đỉnh Ngược chiều (truyện)
Mạc Ly Châu Từ ngày đã dựng ngày (thơ)
Lê Thành Tôn Quê hương loài chim (thơ)
Trần Hoài Thư Những người ở lại (truyện ngắn)
Từ Trì thời sự chính trị
Tràng Thiên Thời sự văn nghệ
Duy thời sự kinh tế
Thời Đại tại sao tôi muốn hòa bình
Ý Yên sau chiến trận
Trần Huiền Ân kiếp cây rừng (thơ)
Đào Trường Phúc rồi chuyện mưa qua (truyện ngắn)

Các số khác của Tạp chí Bách Khoa

Viện Việt Học


 

Bình luận